PROGRAM MŁODY OBYWATEL

"Zmieniamy nasze osiedle cz. 2"

Dziesięć osób z kl. 2c realizujących projekt "Zmieniamy nasze osiedle cz. 2" w ramach programu Młody Obywatel pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie po raz kolejny znalazło się w gronie laureatów - najlepszych zespołów z całej Polski działających na rzecz społeczności lokalnej. 6.06.2014 r. grupa została zaproszona do Zamku Królewskiego w Warszawie na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych.

W obecnym roku szkolnym działania grupy są następujące:
- umieszczenie w osiedlowym parku Bożonarodzeniowej choinki
- pomoc ludziom bezdomnym: przedświąteczna zbiórka żywności w markecie "Kaufland" i wręczenie tej żywności w czasie Wigilii dla bezdomnych przed Urzędem Miejskim w Radomiu
- współorganizacja festynu rodzinnego "Dialog" na rzecz społeczności lokalnej we współpracy z Zespołem d/s Wspierania Aktywności Lokalnej i Profilaktyki Środowiska os. Południe.

Działania Młodych Obywateli w ramach festynu, nad którym patronat objęła redakcja "Echa Dnia" i Radia "Plus", przede wszystkim skupiły się na akcji prozdrowotnej dla mieszkańców osiedla "Południe".
Więcej informacji na temat festynu znajduje się na stronie szkoły.

Barbara Wojtkowska
we współpracy z nauczycielami:
Małgorzatą Leszczyńską
Anną Skrzypczyńską
Anną Wajs.

dodano 08.05.2014r.

Nowe działania młodych obywateli:

http://blogiceo.nq.pl/mlodziradom/

http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/news/fotoreportaz-z-radomia

dodano 13.02.2014r.

Sprawozdanie z realizacji programu „Młody Obywatel” w pierwszym semestrze r. szk. 2013/2014

Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem w dalszym ciągu realizujemy program „Młody Obywatel”. Wszystkie zadania, jakie przyjęliśmy w bieżącym roku szkolnym, są ściśle związane z funkcjonowaniem naszego osiedla:

1. umieszczenie na terenie pobliskiego parku choinki, która stanowiłaby żywy, świąteczny akcent w okresie Bożego Narodzenia,
2. pomoc ludziom bezdomnym, których można spotkać w jednym z opuszczonych budynków przy ul. Bocznej,
3. remont szkolnych łazienek,
4. utworzenie siłowni na wolnym powietrzu,
5. zorganizowanie majowego festynu dla społeczności lokalnej w połączeniu z akcją poboru krwi i profilaktyką badań mammograficznych dla kobiet naszego osiedla „Południe” i okolic Radomia. Powyższe zadania realizujemy we współpracy z wieloma sojusznikami. Z niektórymi z nich udało nam się już spotkać.

1. 25.10.2013r. – wizyta u Prezydenta Radomia i wręczenie petycji w sprawie realizacji wszystkich zadań projektowych.
2. 25.10.2013r. – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Zdrowia UM i podjęcie wspólnych działań:
• wysłanie pism do NFZ w Warszawie w sprawie pozyskania mammmobusa na dzień 17.05.2013r.
• kontakt z Dyrektorem Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu w celu pozyskania krwiobusa również na dzień 17.05.2013r.
3. 4.11.2013r. – rozmowa z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie umieszczenia choinki w parku.
4. 29.11.2013r. – zaproszenie do szkoły i wręczenie petycji przedstawicielowi Rady Miejskiej; rozmowa na temat realizacji zadań projektowych. Zaproszony przez nas radny w najbliższym czasie obiecał zająć się również sprawą remontu łazienek w sektorze D, a także zainteresować nią Prezydenta Miasta Radomia.
5. Kontakt z Caritas Diecezji Radomskiej i podjęcie wspólnych działań z udziałem uczestników projektu jako wolontariuszy:
• 14.12.2013r. – udział w przedświątecznej zbiórce żywności w markecie Kaufland celem niesienia pomocy bezdomnym jako podopiecznym Caritas, których spotyka się również na naszym osiedlu. Uczniowie Wywiązali się z zadania, ponieważ w ciągu kilku godzin zebrali dwa pełne wózki żywności.
• 21.12.2013r. – udział w Wigilii dla bezdomnych, która rokrocznie jest organizowana z inicjatywy Prezydenta przed UM w Radomiu. W tym dniu przekazaliśmy potrzebującym część zebranej przez nas żywności.
Akcję zbiórki żywności zamierzamy kontynuować w drugim semestrze - przed Wielkanocą.
Dwa pierwsze zadania zostały zrealizowane. Choinka pojawiła się w drugiej połowie listopada 2013r. Z naszych obserwacji wynika, że społeczność lokalna „ciepło” przyjęła nasz pomysł rozświetlonego lampkami drzewka. Z kolei bezdomnym okazaliśmy wsparcie przed Bożym Narodzeniem.
Najcenniejszym dotychczasowym sojusznikiem okazał się Prezydent Radomia, który objął patronatem wszystkie zadania. Podobnie, jak w ubiegłym roku szkolnym, usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii związanych z naszymi obywatelskimi inicjatywami. Pan Prezydent obiecał, ze o wszelkich działaniach Urzędu Miejskiego w sprawie programu Młody Obywatel będziemy systematycznie informowani.
Na podstawie dotychczasowych działań stworzyliśmy fotoreportaż.
Od kwietnia 2013r. swoje działania dokumentujemy na blogu.

Koordynator programu Barbara Wojtkowska we współpracy z: Małgorzata Leszczyńską Anną Skrzypczyńską Anną Wajs

dodano 15.01.2014r.

Miło nam donieść, że nasza całoroczna praca w ramach programu "Młody Obywatel" zakończyła się sukcesem.
Z 90 zespołów z całego kraju znaleźliśmy się wśród 16 najlepszych.

Efekty naszej pracy:
a) nowe ławki z oparciami i kosze na osiedlu "Południe",
b) ogrodzony plac zabaw przy ul. Sycyńskiej,
c) objęcie ochroną miejsc niebezpiecznych osiedla we współpracy ze Strażą Miejską i street-walkerami z radomskiego oddziału "Caritas".

Zwieńczeniem naszych działań była prezentacja, która odbyła się 27.05.2013r. w Warszawie.

Z kolei 13.06.2013r. z udziałem zaproszonych gości planujemy prezentację projektu w naszej szkole.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania sojuszników, wśród których znaleźli się:
1. Prezydent i Wiceprezydent Miasta Radomia.
2. Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych:"Południe" i "Inżynieria".
3. Rzecznik Straży Miejskiej.
4. Wicedyrektor i street-walkerzy radomskiego oddziału "Caritas".
5. Przewodniczący Rady Rodziców PG nr 3.

Koordynator projektu
Barbara Wojtkowska
we współpracy z:
Małgorzatą Leszczyńską
Anna Skrzypczyńską
Anną Wajs

dodano 03.06.2013r.

Od października 2012r. do czerwca 2013r. pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie w naszej szkole jest realizowany program MŁODY OBYWATEL. W ramach tego programu 10 aktywnych uczniów kl. 1c realizuje projekt „Zmieniamy nasze osiedle”. Celem projektu jest zmiana wizerunku środowiska lokalnego, jakim jest osiedle „Południe”.

Na podstawie wywiadów z mieszkańcami osiedla, a także własnych obserwacji uczniowie ustalili, że powinno się zwiększyć ilość koszy na śmieci i ławek z oparciami, dokonać utwardzenia wszystkich ulic i chodników, ogrodzić plac zabaw przy ul. Sycyńskiej, a także zainstalować monitoring. Problemem są też pozostałości starego budynku w pobliżu ul. Sobótki, tzw. ruiny, które stanowią niebezpieczne miejsce gromadzące ludzi z marginesu społecznego.

W celu nabycia umiejętności dotarcia do właściwych sojuszników styczniu grupa odbyła kilkugodzinne szkolenie prowadzone przez trenera Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki temu uczniowie umiejętnie pozyskali sojuszników, którym złożyli wizytę i wręczyli petycje z prośbą o zainteresowanie realizacją projektu, a także mapkę niebezpiecznych miejsc naszego osiedla.
Są nimi:
a) Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”,
b) Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Inżynieria”,
c) Rzecznik Straży Miejskiej.
Sojusznicy podjęli już pewne działania w celu skutecznej pomocy w realizacji projektu.

Ponadto grupa odwiedziła redakcję ”Echa Dnia”, w której interweniowała w sprawie wspomnianych ruin. Więcej na ten temat w artykułach z dnia 11.01.2013r. i 5.02.2013r.

Co o nas pisze prasa?

  1. ŚMIECI

  2. GIMNAZJALIŚĆ W REDAKCJI

Niebawem uczniowie spotkają się ze street-workerami, a w ramach tzw. Bezpiecznego Patrolu wraz ze Strażą Miejską odwiedzą niebezpieczne miejsca osiedla „Południe”.

Swoimi pomysłami młodzież chce zainteresować Prezydenta Miasta.

Niebawem na holu głównym naszej szkoły pojawi się mapka przedstawiająca wszystkie niebezpieczne miejsca osiedla. Zachęcamy do zapoznania się z nią w celu uniknięcia niebezpieczeństw związanych z życiem i zdrowiem uczniów naszego gimnazjum.

Koordynator programu
Barbara Wojtkowska

JAK MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ O NASZYM PROGRAMIE?