Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2016/ 2017

II semestr

Koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

I semestr

Wykaz kół zainteresowań

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Wykaz zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Wykaz kół przedmiotowych

Inne zajęcia