2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU

Rozstrzygnięcie akcji ROK SZKOŁY W RUCHU tuż, tuż…

Aby otrzymać tytuł Szkoła w Ruchu, nasze gimnazjum musi spełnić i udokumentować trzy z dziewięciu podanych w regulaminie akcji zadań.
Podjęliśmy się tego zadania, czego rezultatem SA nasze następujące działania:

ZOBACZ

dodano 18.01.2014r.

Sprawozdanie z działań podjętych w PG 3 w ramach akcji „Rok Szkoły w Ruchu” oraz „Wf z klasą”

ZOBACZ

dodano 18.01.2014r.

Mikołajkowe Przeciąganie Liny

Emocje, rywalizacja i siła – słowem super zabawa,czyli Mikołajkowe przeciąganie Liny na długiej przerwie w PG 3 w Radomiu.
W ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu” nasza szkoła przystąpiła do realizacji akcji „Ćwiczyć każdy może”, której celem są działania na rzecz aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.
Pierwsze zadanie mamy za sobą - Szkolne Igrzyska w Przeciąganiu Liny. Zabawy było co nie miara . Po ciężkich zmaganiach pełnych emocji ,walki i dopingu rówieśników, ścisły finał rozegrał się miedzy reprezentacjami klas III.
Wygrała ,jak na sportowców przystało- klasa sportowa, czyli III A
A oto szczegółowy ranking
I miejsce – kl III A
II miejsce – kl III H
III miejsce – kl III G
IV miejsce – kl II F
Ponieważ w naszej szkole propagujemy zdrowe odżywianie, prezentem dla zwycięzców od Świętego Mikołaja była misa pełna świeżych, pysznych owoców.
Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe wyzwania !

ZOBACZ ZDJĘCIA

dodano 08.12.2013r.

Sportowy Okrągły Stół mamy już za sobą

W środę 20 listopada odbyła się w naszej szkole debata ,,Sportowy Okrągły Stół ”. Trochę późno, ale najważniejsze, że udało nam się wypracować wiele ciekawych wniosków.
Tematyka i zagadnienia debaty były wcześniej przedstawione uczniom naszej szkoły na lekcjach wychowawczych oraz wf. Zadaniem uczniów było przedyskutowanie na forum klasy rzeczywistego stanu lekcji wychowania fizycznego w naszej placówce oraz sposobów ich udoskonalenia Następnym krokiem było powołanie zespołów z poszczególnych klas, których rolą było przedstawienie własnych wniosków i postulatów podczas posiedzenia Sportowego Okrągłego Stołu.
W debacie wzięli udział nauczyciele wychowania fizycznego-mgr Katarzyna Bielak, Małgorzata Walewska ,delegacje klas I – III gimnazjum . Gośćmi honorowymi byli: Pan Dyrektor Andrzej Lidak ,który jest jednocześnie nauczycielem wychowania fizycznego oraz Pani wicedyrektor Dorota Szczukowska. Debata została otwarta i prowadzona przez koordynatora programu panią Anetę Duszę ,która dokładnie wyjaśniła zebranym cele i założenia programu oraz moderowała dyskusję . Uczniowie mieli też okazję obejrzeć prezentację multimedialną na temat zajęć WF. Przedstawiciele klas, a także nauczyciel wychowania fizycznego skrupulatnie rejestrowali przebieg dyskusji, zapisując wnioski i postanowienia . Młodzi ludzie mieli okazję szczerze powiedzieć, jak wyobrażają sobie idealną lekcję WF, co podczas tych zajęć lubią, a czego nie. Praca w grupach usprawniła dyskusję, a burza mózgów naszych uczniów przyniosła znakomite obserwacje i trafne wnioski .

W pierwszej części dyskusji koordynator zadał uczniom pytanie dotyczące tego jak wyglądają teraz lekcje wf? Jakie są plusy i minusy?
Jako plusy uczniowie podali:
+ bardzo dobre bazę sportową;
+ różnorodność ćwiczeń i gier zespołowych
+ zajęcia pozalekcyjne;
+ zasady fair play panujące na lekcjach
+ dobrze wyposażony magazynek sportowy;
+ miłą, przyjazną atmosferę panującą na lekcjach
+ możliwość wyładowania negatywnych emocji
+ grafik zajęć na sali gimnastycznej

Jako minusy uczniowie podali:
-zbyt długie rozgrzewki
- zbyt małą liczbę ćwiczeń doskonalących poszczególne umiejętności
- nierówną powierzchnię szkolnego boiska

Podczas debaty uczniowie mieli wiele propozycji na udoskonalenie i uatrakcyjnienie zajęć wf, np.: odnowa szatni, i toalet przy sali gimnastycznej, zamontowanie bramek do piłki nożnej na hali, zakup dodatkowego sprzętu sportowego, szczególnie większej ilości piłek.

Niektóre propozycje uczniów są trudne, a czasem także niemożliwe do zrealizowania z powodów finansowych, jak i ograniczeń wynikających z kubatury sali gimnastycznej.

W dalsze części debaty wspólnie podjęto decyzję co do wyboru zadania , które będziemy realizować w ramach projektu. Ponieważ w naszej szkole nie ma problemu czestych i nieuzasadninych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz posiadamy szeroką game sportowych zajęc pozalekcyjnych ,skupimy się na zachęceniu do zdrowszego jedzenia w szkole.
Debatę można uznać za udaną, bowiem wszyscy uczestnicy aktywnie brali w niej udział, a przy okazji nauczyciele wychowania fizycznego mieli okazję przekonać się, jak wyglądają lekcje z punktu widzenia uczniów. To szczególnie istotne, bo wychowanie fizyczne to nie tylko podstawa programowa i obowiązki, ale przede wszystkim młody człowiek, który ma swoje pragnienia i oczekiwania ,również te sportowe.

dodano 27.11.2013r.

"WF z klasą"

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:
 uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
 konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
 związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
 uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
 podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do akcji MEN i wykonywanie zadań związanych z aktywnością fizyczną. W ten sposób zaistnieliśmy na mapie Polski pokazującej szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach promujące ruch w szkole. Ponadto w naszej szkole podjęliśmy jeszcze jedno wyzwanie. Ponieważ jesteśmy zainteresowani nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego oraz propagowaniem zdrowego stylu życia dołączyliśmy grona szkół stowarzyszonych z programem „WF Z KLASĄ”.

Zadania dla naszej szkoły w tym programie to:
 SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ ( SOS)-szkolna debata mająca na celu udoskonalenie lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole
 Zadanie do wyboru- zdecydowaliśmy, ze będzie to zachęcanie do zdrowego odżywiania w szkole
 Dokumentowanie swoich działań na blogu

dodano 27.11.2013r.