Projekty edukacyjne 2016/2017

Harmonogram projektów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018


Harmonogram projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

1. Do 16. 09. 2017 roku wychowawcy przekazują uczniom i ich rodzicom informacje o projektach edukacyjnych.

2. Do 20.09.2017 roku uczniowie mogą zgłaszać propozycje własnych tematów projektów edukacyjnych.

3. 16.09.2017r-23.09.2017r uczniowie dobierają się w grupy i wybierają tematy projektów w których chcą uczestniczyć.

4. 23.09.2017r-29.09.2017r wychowawcy pomagają uczniom niezdecydowanym dobrać się w grupy i pomagają wybrać tematy projektów.

5. 16.09.2017r-01.10.2017r -uczniowie zgłaszają się do opiekunów projektów i uzyskują od nich potwierdzenie które przekazują koordynatorowi (załącznik - kontrakt).

6. 01.10.2017 roku uczniowie rozpoczynają realizację projektów.

7. Projekty powinny być zakończone i rozliczne najpóźniej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

8. Po zakończeniu projektu opiekun przekazuje informację do koordynatora (załącznik).

Indywidualna karta projektu dla ucznia

K ontrakt międy uczniem a opiekunrm projektu

Zbiorowa karta projektu