Kalendarz szkolny

  Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

  Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.  

  Koniec I semestru

  Ferie  zimowe

15 - 28 stycznia
2018 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

  Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
 nauki w gimnazjum   (cz. humanistyczna); 
 dla klas I i II- dzień   wolny od zajęć

18 kwietnia 2018 r. (środa)

.

  Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum   (cz. matematyczno-przyrodnicza);
dla   klas I i II - dzień wolny od zajęć

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum   (cz. z języka obcego nowożytnego);
dla   klas I i II - dzień wolny od zajęć

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

22 czerwca 2018 r.

  Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dyrektor szkoły informuje, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r. (z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018 to:


2, 3 listopada 2017

14-16 luty 2018 - Rekolekcje wielkopostne

18-20 kwietnia 2018 - Egzamin gimnazjalny

2 i 4 maja 2018

1 czerwca 2018

W tych dniach świetlica w budynku przy
ul. Czarnoleskiej 10 będzie pracowała bez zmian w godz.: 6.30-17.00

: