Język angielski w naszej szkole

ARCHIWUM

Innowacja pedagogiczna

BIG teach small

Od września bieżącego roku, w naszej szkole, realizowane jest działanie innowacyjne „BIG teach small”, przygotowane przez nauczycielki języka angielskiego p. Bożenę Barańską – Kowalską, p. Urszulę Szczepanek oraz nauczycielkę wychowania przedszkolnego p. Agatę Diaczenko.

Projekt ten jest skierowany do dzieci z Przedszkola Publicznego nr 23 przy ul. Świętojańskiej 5, w Radomiu, gdzie raz w tygodniu odbywają się zajęcia dla przedszkolaków z grupy „Słoneczka”, prowadzone przez uczniów III klasy gimnazjum pod okiem ich opiekunów.

Zgodnie z założeniami programu, podczas jego realizacji promowana jest nauka języka angielskiego, rozwijana ciekawość, otwartość i tolerancja wobec kultury anglojęzycznej. Dzieci poznają podstawowe słownictwo w języku angielskim oraz elementy kultury i obyczajów dzieci z innych krajów. Program ten zakłada również integrację dzieci młodszych z nastolatkami oraz rozbudzenie u dzieci starszych chęci dzielenia się wiedzą z młodszymi jak również uświadomienie im jak ważną rolę mogą odegrać w procesie edukacji ich młodszych koleżanek i kolegów.

dodano 11.03.2019r.
.

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIGO ONLINE.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy powodzenia :)


ZESTAW 1 - PYTANIA

ZESTAW 2 - PYTANIA

ZESTAW 3 - PYTANIA

ZESTAW 4 - PYTANIA

ZESTAW 5 - PYTANIA

ZESTAW 6 - PYTANIA

ZESTAW 7 - PYTANIA

ZESTAW 8 - PYTANIA

ZESTAW 9 - PYTANIA

ZESTAW 10 - PYTANIA

Wyniki zestaw 1 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 2 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 3 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 4 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 5 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 6 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 7 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 8 - CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki zestaw 9 - CZYTAJ WIĘCEJ