Innowacje pedagogiczne.

ARCHIWUM

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że w następujących terminach będą realizowane innowacje pedagogiczne:

1. w roku szkolnym 2014/2015:
• Bądź szalonym przyrodnikiem,
• Ośrodki kultury i sztuki regionu jako źródła wiedzy o sztuce- Orońsko,
• Program zajęć muzyczno-ruchowych z zakresu ćwiczeń tanecznych i aerobowych,
• Wychowanie fizyczne z elementami języka angielskiego,
• Program profilaktyki wad postawy;

2. w latach szkolnych 2014-2016:
• Kształtowanie postaw społecznych i rozwijanie sprawności psychomotorycznej poprzez uprawianie koszykówki- klasa 2a- chłopcy;

3. w latach szkolnych 2014-2017:
• Kształtowanie postaw społecznych i rozwijanie sprawności psychomotorycznej poprzez uprawianie koszykówki- klasa 1a- chłopcy;

4. w roku szkolnym 2014/2015 zakończy się innowacja:
• Kształtowanie postaw społecznych i rozwijanie sprawności psychofizycznej poprzez uprawianie koszykówki- w klasie 3a chłopcy.


Program innowacyjny „Reading adventure – kontynuacja przygody z literaturą brytyjską i amerykańską” realizowana w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2016/17 w klasach drugich, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Zgodnie z założeniami programu, podczas jego realizacji uczniowie mają możliwość zapoznania się z autentycznymi materiałami, przygotowanymi i dopasowanymi do potrzeb i umiejętności uczniów klas II gimnazjum, co pomaga im wykształcić i rozwinąć umiejętność oraz chęć samodzielnego czytania. Uczniowie z zaangażowaniem czytają i słuchają ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, chętnie i bez obaw sięgają po pozycje z literatury obcojęzycznej, rozwijają umiejętności językowe nie tylko w zakresie czytania i słuchania, ale również mówienia i pisania, poszerzają zakres słownictwa oraz świadomość międzykulturową. Umiejętnie korzystają z różnych źródeł informacji, co pozawala im osiągać lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym.


Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

W roku szkolnym 2016/2017 pani Agnieszka Majchrzak prowadzi innowację pedagogiczną w klasie 3A "Multimedia w nauczaniu języka angielskiego". Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów takich jak rozumienie tekstów słuchanych i czytanych, komunikowanie własnych opinii, zapoznanie ich z idiomami oraz elementami kultury krajów anglojęzycznych, a także pogłębienie ich zainteresowań związanych m.in. z filmem, muzyką czy literaturą oraz pobudzenie ciekawości na otaczający świat. Na zajęciach uczniowie będą mieli możliwość aktywnego korzystania z komputera, rzutnika i sprzętu audio, co pomoże im to w tworzeniu własnych projektów, przekazywaniu pomysłów lub w autoprezentacji. Założeniem innowacji jest wykorzystanie już istniejących środków multimedialnych oraz tworzenie przez uczniów ich własnych tekstów czytanych, słuchanych, czy też obrazów, na przykład w formie krótkich filmów. Dzięki tak aktywnemu działaniu, angażowaniu się i dołożeniu czegoś własnego w formę zajęć, uczniowie będą w stanie więcej zapamiętać.