Nowe projekty międzynarodowe

Insta.Ling - nauka słownictwa online

Insta.Ling jest bezpłatną stroną WWW do nauki słówek w języku obcym. Aplikacja ta umożliwia nauczycielowi przydzielenie uczniom słówek z przerabianego w szkole materiału, które uczniowie utrwalają samodzielnie wykonując interaktywne ćwiczenia leksykalne online. Dodatkowo, nauczyciel otrzymuje raporty na temat systematyczności i postępów uczniów.

W tym roku szkolnym do kolejnej edycji programu przystąpiła pani Dagmara Ostowicz z klasami 1E i 2B oraz pani Agata Sawicka z klasą 3C. Udział w programie umożliwia uczniom poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego, a także stanowi motywację do wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w nauce.

dodano 02.10.2016r.


Międzynarodowy projekt proekologiczny

We wrześniu przystąpiliśmy do kolejnego międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu eTwinning, "Endangered Species: Save Our Animals". Przebieg projektu w naszej placówce nadzoruje pani Dagmara Ostowicz, a uczestniczą w nim uczniowie klas 1E i 2B. Współpracujemy ze szkołami we Francji, Grecji, Włoszech, Czechach, Turcji, Albanii i Hiszpanii.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów o gatunkach zwierząt w Europie, które są zagrożone wyginięciem, a także pogłębienie ich świadomości o sposobach pomocy zwierzętom. W ramach projektu uczniowie będą mieli za zadanie m.in. przygotowywać prezentacje w języku angielskim na temat zagrożonych gatunków, przez co polepszą umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z narzędzi TIK, a także usprawnią umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i pracy w grupie.

Rezultaty działań uczniów będą przedstawiane na stronie internetowej naszej szkoły, a na razie zapraszamy do obejrzenia certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Zobacz certyfikat

dodano 30.09.2016r.


Europejski Dzień Języków

We wrześniu klasy 1E i 2C uczestniczyły w międzynarodowym projekcie eTwinning "Homemade Postcards for the European Day of Languages", nadzorowanym przez panią Dagmarę Ostowicz, którego celem było uczczenie Europejskiego Dnia Języków, który miał miejsce 26 września. W ramach projektu współpracowaliśmy ze szkołami w Hiszpanii, Czechach, Słowenii, Francji, Włochach, Grecji i Chorwacji.

Zadaniem uczniów było własnoręczne wykonanie kartek z informacjami o naszej szkole oraz życzeniami z okazji Europejskiego Dnia Języków. Kartki te zostały następnie wysłane do szkół partnerskich w Europie. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i starannością podczas przygotowywania kartek.

Kartki, które otrzymaliśmy od szkół partnerskich, sprawiły naszym uczniom wiele radości. (tu zdjęcia kartek, które otrzymaliśmy)


Było to dla nich nowe i ciekawe doświadczenie, które zmotywowało nas do realizacji kolejnych projektów międzynarodowych.

dodano 30.09.2016r.


Projekty międzynarodowe cieszą się dużą popularnością wśród naszych uczniów, którzy coraz chętniej biorą w nich udział. Jest to dla nich atrakcyjna metoda rozwijania znajomości języka angielskiego oraz możliwość poznawania nowych ludzi. W związku z tym w kwietniu uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Dagmary Ostowicz, rozpoczęli kolejne projekty.

Uczniowie klas 1B i 1D uczestniczą w projekcie "One Question." W realizacji projektu uczestniczą szkoły partnerskie z Litwy, Hiszpanii, Norwegii, Holandii, Francji i Czech. W pierwszym etapie projektu uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie "What makes you unique?". Dzięki projektowi uczniowie wykorzystują poznane słownictwo i struktury gramatyczne, a także rozwijają umiejętność wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych oraz poszerzają swoją wiedzę dotyczącą kultury krajów europejskich. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Uczniowie klasy 3B biorą udział w dwóch projektach, których główną formą jest wymiana e-maili z uczniami ze szkół partnerskich w Hiszpanii i w Chorwacji. Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do udziału w projektach, cieszą się, że nawiązali nowe znajomości oraz że mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce. Z niecierpliwością oczekują na kolejne wiadomości.

Uczniowie klasy 3B i 2B zakończyli projekt "Let's Be Friends", w którym współpracowali ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii i Czechach. Zapraszamy do obejrzenia certyfikatu, który nasza szkoła otrzymała za udział w projekcie.

Zobacz certyfikat

Uczniowie klas 1B kontynuują projekt "Me and my world", współpracując z uczniami z Norwegii. Przygotowywali obecnie prezentacje na temat swojego typowego dnia oraz ciekawych polskich zwyczajów.

W roku szkolnym 2014/2015 przewidziane są kolejne projekty międzynarodowe. Wszystkich zainteresowanych, zapraszam do udziału.

dodano 08.05.2014 r.

Międzynarodowy Projekt eTwinning

Od listopada bieżącego roku grupa uczniów z klas 1B oraz 1A pod nadzorem pana Marcina Szczerkowskiego, uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Ich und meine Welt". Projekt jest prowadzony we współpracy z partnerskimi szkołami w Grecji i Słowacji. Nasi uczniowie przygotowują m.in. dokumenty z opisem siebie i swoich zainteresowań czy też prezentacje multimedialne dotyczące naszej szkoły, które następnie umieszczane są na platformie edukacyjnej Twin Space. Uczniowie regularnie przygotowują informacje na zadane przez nauczycieli nadzorujących tematy. Dzięki współpracy z młodzieżą z Grecji oraz Słowacji uczniowie naszej szkoły mają możliwość poznać kulturę i zwyczaje panujące w tych krajach, rozwinąć swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, a także poszerzyć zasób słów z języka niemieckiego i polepszyć umiejętności komunikacyjne, m.in. poprzez wymianę e-maili. Zobacz certyfikat

dodano 20.01.2014r.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT eTwinning

Od września bieżącego roku grupa 11 uczniów z klas 1B oraz 1A i 1D pod nadzorem pani Dagmary Ostowicz, uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Me and My World". Projekt jest prowadzony we współpracy z partnerską szkołą w Norwegii. Nasi uczniowie przygotowują m.in. dokumenty z opisem siebie i swoich zainteresowań czy też prezentacje multimedialne dotyczące naszej szkoły, które następnie umieszczane są na platformie edukacyjnej TwinSpace. Uczniowie regularnie przygotowują informacje na zadane przez nauczycieli nadzorujących tematy. Otrzymaliśmy już pierwszy certyfikat ukończenia pierwszej części projektu zatytułowanej "Me and My Family". Dzięki współpracy z młodzieżą z Norwegii, uczniowie naszej szkoły mają możliwość poznać kulturę i zwyczaje panujące w Norwegii, rozwinąć swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, a także poszerzyć zasób słów z języka angielskiego i polepszyć umiejętności komunikacyjne, m.in. poprzez wymianę e-maili.

Zobacz certyfikat

dodano 23.10.2013r.