I edycja projekt "Biblia i ja"

Tekst do umieszczenia na świadectwie ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum

Szczególne osiągnięcia:

Finalista/laureat I Edycji Diecezjalnego Konkursu „Biblia I Ja” pt. „ I widział Bóg, że wszystko co stworzył, było dobre” (Rdz 1,31)dla szkół podstawowych i gimnazjum pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika, Prezydenta Miasta Andrzeja Kosztowniaka, Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty w kategorii konkursu ………………….(należy wpisać kategorię konkursową w której uczeń zajął promowane miejsce)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku §2 odnoszący się do punktacji przyznającej 5 punktów kandydatowi za nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

dodano 16.06.2015r.

Oświadczenie o prawie autorskim

Informujemy, że Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jest autorem projektu "Biblia i Ja" nawiązującego w swej treści do uniwersalnych wartości dobra, prawdy i piękna płynących z Biblii.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

dodano 30.05.2015r.

Podsumowanie projektu „Biblia i ja”

„I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre”

Bo tak jest. Przekonujemy się o tym codziennie, kiedy możemy przeżyć jeszcze jeden dzień, spotkać na swej drodze ludzi, dla których będziemy wsparciem. Cytat z Księgi Rodzaju był myślą przewodnią konkursu. Ponieważ tajemnica początku rodzi wraz ze słowem, wyłania się ze słowa, tak więc ono powinno nas krzepić, mieć wartość i pozostawić ślad w naszym sercu. Przekonaliśmy się o tym, słuchając recytatorów, którzy niewątpliwie pozwolili nam przeżyć drżenie ludzkiego serca.

Pragniemy krótko podsumować zmagania wszystkich uczestników konkursu, którego celem było:

 • popularyzowanie Biblii jako źródła uniwersalnych wartości,
 • poznanie Biblii jako źródła inspiracji artystycznej,
 • kształtowanie kultury wyrażania uczuć wśród młodzieży,
 • budzenie wrażliwości na piękno języka poetyckiego i urody świata poprzez kulturę żywego słowa,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych i doskonalenie warsztatu plastycznego młodych twórców,
 • pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników,
 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie,
 • promocja młodych talentów,
 • podniesienie świadomości młodzieży o roli wartości etycznych w życiu codziennym,
 • wykorzystanie przekazu multimedialnego do prezentowania treści biblijnych,
 • pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Mimo naprawdę niełatwego wyboru, werdykty były następujące :

KONKURS RECYTATORSKI

w kategorii szkół podstawowych:


I m. –Filip Kuczyński PSP w Jedlni Letnisko
II m. –Patrycja Seta PSP 7 w Radomiu
III m. – Zuzanna Rdzanek PSP 5 w Pionkach
wyróżnienie - Katarzyna Kozieł PSP nr 3 w Radomiu

w kategorii szkół gimnazjalnych:


I m. Wiktoria Jarecka PG w Parznicach w kategorii szkół gimnazjalnych:
II m. Maciej Bujanowicz PG nr 3 w Radomiu
III m. Marika Kazana PG nr 3 w Radomiu
wyróżnienie-Kinga Frączak PG nr 14 w Radomiu
wyróżnienie –Fryderyk Krajewski PG nr 3 w Radomiu
wyróżnienie-Klaudia Kwiatkowska PG nr 3 w Radomiu

Konkurs recytatorski "Biblia i ja" cz. 1 Konkurs recytatorski "Biblia i ja" cz. 2

KONKURS PLASTYCZNY

w kategorii szkół podstawowych:
I m. Alicja Banszkiewicz PSP nr4 w Radomiu ZOBACZ
II m. Karolina Rozwadowska PSP nr4 w Radomiu ZOBACZ
III m. Sandra Krupa PSP nr1 w Radomiu ZOBACZ
wyróżnienie-Alicja Banaszkiewicz PSP nr 4 w Radomiu ZOBACZ

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I m. Aleksandra Dąbrowa Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu ZOBACZ
II m. Artur Spólny PGnr3 w Radomiu ZOBACZ
III m. Łukasz Moczkodan PGnr3 w Radomiu ZOBACZ
wyróżnienie-Hubert Kotlimowski PGnr3 w Radomiu ZOBACZ

KONKURS MULTIMEDIALNY

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I m. Kamila Masiarz PG nr 3 w Radomiu ZOBACZ
II m. Milena Grzyb PG nr 3 w Radomiu
III m. Anna Woźniak PG nr 3 w Radomiu

Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów, przybycie i udział w konkursie.

ZDJĘCIA i ARTYKUŁ UMIESZCZONY W GOŚCIU NIEDZIELNYM

dodano 04.03.2015r.

ZAPROSZENIE NA ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

W KONKURSIE RECYTATORSKIM W PROJEKCIE „BIBLIA I JA”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.02.2014r w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu o godz.10.30 odbędzie się spotkanie osób biorących udział w projekcie „Biblia i Ja” w kategorii konkursu recytatorskiego.

Zapraszamy Uczniów wraz z Opiekunami i wszystkim życzymy udanego występu.

Z wyrazami szacunku, Organizatorzy.

dodano 16.02.2015r.

Konkursu „Biblia i ja”

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Edycji Diecezjalnego Konkursu „Biblia i ja” pod patronatem JE Ks. Bp. H. Tomasika, Prezydenta Miasta Radomia, Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej im. Jana Pawła II oraz mediów-Radia Plus i Gościa Niedzielnego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PLAKAT

dodano 14.10.2014r.

Patronat Honorowy
JE Ksiądz Biskup
Henryk Tomasik
Prezydent
Miasta Radomia
Andrzej Kosztowniak
Dzieło Biblijne
Diecezji Radomskiej
Mazowiecki
Kurator Oświaty

Patronat medialny